Aktuálne:

Pripravujeme:

Priamo komunikovaná činnosť verejného obstarávania na výber dodávateľa elektrickej energie resp. plynu,

pre subjekty verejného obstarávania (mestá, obce, školy, …)

v zmysle § 16 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aj pre Vás je k dispozícii:

Jediný kompletný, správny a pravdivý overený spôsob súťaže na obstarávacom trhu.

Prihláste sa aj Vy a čerpajte s verejným obstarávaním na aktuálnej finančne, právne a morálne významnej zákazke najvyššiu efektivitu prínosu plnenia.

REALIZÁCIA VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ: 24/5 (prac. dni)

Hlavné výhody projektu:
Atraktívna zákazka pre najsilnejších hráčov na slovenskom energetickom trhu, čo Vám prinesie nielen najnižšiu cenu na trhu ale aj najvyššiu kvalitu.
Profesionálne zabezpečený celý obstarávací proces, zmluvné a všeobecné obchodné podmienky kontraktu.
Dôležité odkazy:

Úrad pre verejné obstarávanie – https://www.uvo.gov.sk/

Dodatok k Úradnému vestníku Európskej úniehttps://ted.europa.eu/TED/search/search.do

Ústredný portál verejnej správy – https://www.slovensko.sk/

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (MH SR) – https://www.mhsr.sk/

MH SR – DOTÁCIE NA ENERGIE – https://energodotacie.mhsr.sk/

MH SR – PREHĽAD POMOCI https://www.mhsr.sk/prehlad-pomoci

MH SR – AKTUALITYhttps://www.mhsr.sk/aktuality

MHSR – TLAČOVÉ SPRÁVY https://www.mhsr.sk/top

CENTRÁLNY REGISTER ZMLÚV – https://www.crz.gov.sk/

Centrálny register zmlúv Trhoviska https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zmluvy/Prehlad

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – http://www.urso.gov.sk/

European Energy Exchange (EEX) AG – stredoeurópska burza elektrickej energie a príbuzných komodít so sídlom v Nemeckom Lipsku – https://www.eex.com/en/

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), špecialista na energetické trhy strednej a východnej Európy (Energetická burza Praha) – https://www.pxe.cz/

Spoločnosť OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) – Hlavná stránka | OKTE, a.s.

SPP – distribúcia, a.s. – https://www.spp-distribucia.sk/

Stredoslovenská distribučná, a. s. – https://www.ssd.sk/

Západoslovenská distribučná, a. s. – https://www.zsdis.sk/

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) – https://www.vsds.sk/edso/domov

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. – https://www.sepsas.sk/sk

eustream, a.s. – https://www.eustream.sk/

Únia miest Slovenska – https://www.uniamiest.sk/

Viete, že ELEKTRICKÉ ZARIADENIA rozdeľujeme do nasledovných skupín podľa napätia:

Stiahnuť rozdelenie EZ podľa napätia v PDF