Verejné obstarávanie energií

dovoľujeme si Vám touto cestou predstaviť riešenie našej služby, ktorou je verejné obstarávanie, výhradne elektrickej energie a zemného plynu určené verejným obstarávateľom.

Odborné riešenie energií.
Obstarávame len to, čomu rozumieme. 

Náš tím, ako 1. poskytol dielo vysúťaženej elektriny indexovou cenou pre subjekt podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní mimo priameho rokovacieho konania od situácie z februára 2022 na východe Európy.

VEREJNÉ OBSTÁRAVANIE ENERGIÍ PRE VÁS ZREALIZUJEME

Výhody obstarávania energií cez CEVEO:

10 rokov praktických skúseností

Na základe odbornosti vyplývajúcej z viac ako 10 ročných praktických skúseností v elektroenergetike a plynárenstve predovšetkým predmetnej dodávke energií, ktoré sú nevyhnutné na profesionálnu realizáciu celého verejného obstarávania a maximálne pozitívne ovplyvňujú výsledný kontrakt, cenu a obchodné podmienky. Od predchádzajúcich pracovnoprávnych pomerov cez prebiehajúce živnosti a s.r.o..

Komplexne vypracovanie VOP

Zručnosti kvalitne pripraviť návrh zmluvy a komplexne vypracovať VOP podľa aktuálnych požiadaviek trhu všetkých zúčastnených strán so zohľadnením odchýlky množstiev zmluvného plnenia predpokladaného odberu energií.

Transparentná elektronická aukcia

Obstarávať najtransparentnejším a najnediskriminačnejším spôsobom, ktorým je elektronická aukcia, najvyššia úroveň, naplnená litera zákona. Zaručuje cenu bez časových rizikových prirážok dodávateľov na veľký rozdiel od iných foriem súťaže.

Veľkou výhodou je, že prostriedkom na realizáciu VO je predovšetkým certifikovaný aukčný systém, modernizovaná verzia IS EVO UVO (Informačný systém elektronického verejného obstarávania ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – UVO) – dosiahnuté úspory UVO (dokumenty v sekcií Štatistiky), resp. Elektronický kontraktačný systém – EKS a pod.

Maximálne možné úspory

Pre dosiahnutie maximálnych možných úspor je zriadený inštitút resp. legislatívne ustanovenie § 16 zákona o VO, ktorým je spoločné verejné obstarávanie (vzájomná podpora nielen regionálnych organizácií) alebo individuálne riešenie VO (možnosť participovať na obdobných VOP regionálnych organizácií) bez striktných sankcií a kompenzačných poplatkov, výhodou je oboje bez Vašich starostí.

Nadlimitné zákazky

Okrem iných postupov v rámci predpokladanej hodnoty zákazky je možnosť súťaže postupom nadlimitnej zákazky vyhlasovanej cez UVO a vestník EÚ, dosiahnutie trhovo najnižších cien pomocou spojenia spoločného veľkého objemu spotreby energií veľkého počtu obstarávateľských organizácií, pričom o zákazku sa môžu uchádzať len dodávatelia s platnými povoleniami na podnikanie v zmysle zákona o energetike a pri zachovaní všetkých kvalitatívnych parametrov.

Analýza a historické dáta

Obstaranie energií v správnom čase vychádzajúc z reálnych prognóz a analýz podložených historických dátami.

Bezplatné poradenstvo

Možnosť zosúladenia účinnosti zmlúv v rámci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti resp. regionálnych združení.

Bezplatné komplexné odborné poradenstvo v elektroenergetike a plynárenstve.

Osobná starostlivosť

Rovnako ihneď po verejnom obstarávaní vás kontaktuje pracovník víťazného dodávateľa, ktorý vám poskytne osobnú starostlivosť.

Náš spoločný postup je cieľ. Zverte energie do rúk odborníkom.

Kontaktný formulár na VO elektriny a plynu

Ak máte otázky týkajúce sa na našich služieb, môžete sa na nás obrátiť aj prostredníctvom tohto formuláru:

Oblasť *

V prípade analýzy odberného miesta elektriny resp. plynu je dôležité priložiť vyúčtovacie faktúry.

Choose File
Ďakujeme za vašu správu, čoskoro vás budeme kontaktovať.
Pri odosielaní správy došlo k chybe. Prosíme skontrolujte všetky polia a skúste správu odoslať znova.

Máte otázku, potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.