Povinná osoba

Povinná osoba v zmysle zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – subjekt verejného obstarávania.

Viete o tom, že zmluvu, dodatok či prílohu alebo Vaším súčasným dodávateľom podobný len inak nazvaný dokument napríklad o znížení Vašej súčasnej ceny k pôvodnej zmluve je v zmysle zákona povinné verejne obstarávať?
Doporučujeme Vám, verejným obstarávateľom, splniť si túto zákonnú povinnosť, pretože rozhoduje obsah a nie forma uzatvárania, úpravy alebo dopĺňania zmluvy, ak takáto zmena nebola vopred verejne obstaraná.
Naše spoločné postrehy,
na základe energetickej analýzy u niektorých verejných obstarávateľov:
doporučujeme Vámoverte si dôkladne úplne všetky Vaše predchádzajúce fakturačné ceny (nielen zmluvné) a porovnajte zodpovedne s tými, ktoré Vám ďalej navrhli „paradoxne“ Vaši súčasní dodávatelia, ak ste už taký dokument podpísali, či je úspora naozaj reálna a nejedná sa len o automaticky navýšené nové cenníky Vášho dodávateľa od skončenia pôvodného cenového kontraktu (nie zmluvného), z ktorých Vám ponúkli „nižšie“ ceny.
Ba dokonca či neplatíte aj „nadbytočné“ poplatky.
STIAHNUŤ INFOGRAFIKA PROCESU VEREJNEHO OBSTARAVANIA v PDF