Metodika zadávania zákaziek

Okrem nižšie uvedeného dodržiavame a uplatňujeme zásady etického správania – Etický kódex:

Politická neutralita

Nestrannosť

Verejný záujem

Dôstojnosť a rešpekt v medziľudských vzťahoch

Profesionalita

A iné súvisiace.

Prehľad krokov a postupov vo verejnom obstarávaní – v nadväznosti na nové finančné limity platné od 31. marca 2022 (zdroj: ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE):

STIAHNUŤ ZÁKLADNÉ KROKY A POSTUPY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ v PDF