Referencie

Verejné obstarávanie zaobstarané napríklad:

Nadlimitná zákazka – Zemný plyn

Nadlimitná zákazka – Elektrická energia 

⇒ Prejsť na detail zákazky

Nadlimitná zákazka – Zemný plyn

⇒ Prejsť na detail zákazky

Podlimitná zákazka – Elektrická energia 

Dodávka elektrickej energie pre mesto Veľký Krtíš

Podlimitná zákazka – Zemný plyn

Dodávka zemného plynu pre obec Drahovce

Postarali sme sa o stovky zákaziek.

Ďalší verejní obstarávatelia

Obec Moravany nad Váhom

Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom

Základná škola Nitrianska Blatnica

Obec Hubina

Obec Veselé

Základná škola s materskou školou Drahovce

Obec Prašník

   Obec Veľké Ripňany

   Obec Horné Obdokovce

Obec Rakovice

Obec Veľké Orvište

Základná škola Jánošovka

Spojená škola Pohronská Polhora

Základná škola Beňuš

Základná škola s materskou školou Pohorelá

Základná škola s materskou školou Brusno

Základná škola Bálinta Balassiho s VJM Vinica

Obec Nitrianska Streda

Obec Podhorany (NR)

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských miest

 a iní …

V prípade potreby Vám zašleme obratom na vyžiadanie.